V neděli 7. května bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
V neděli 7. května odpoledne odjíždějí poutníci na osmidenní poutní zájezd do Medžugorje. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

Po celý květen zveme na májové pobožnosti. Začínají vždy 20 minut před mší svatou, v neděli pouze před ranní.

V pátek 12. května je adorační den farnosti. Mše svaté budou v 17:00 hodin, v 18:30 společná adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Zveme všechny na jarní setkání Školy Marie, které proběhne 12. - 14. května v Don Boscu. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.

Příští sobotu 13. května bude v našem kostele v 19:00 hodin první Fatimský večer. Budeme žehnat novou sochu Panny Marie Fatimské. Přineste si prosím svíčky.

Příští neděli 14. května bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Příští neděli 14. května ve 14 hodin bude mše svatá v polštině.

Do 14. května můžete pomoci ukrajinským rodinám žijícím na Ostravsku. Svůj dar ve formě trvanlivých potravin nebo drogerie můžete dát do označené krabice v kostele nebo přinést na faru. Dary budou předány starobělské farnosti, která zprostředkovává pomoc potřebným ukrajinským maminkám s dětmi a seniorům. Děkujeme.

Na Noc kostelů, která bude letos 2. června připravujeme krátký film o farnosti. Uvítáme vaše krátké svědectví ze života farnosti, milý zážitek nebo třeba jen krátké sdělení proč chodíte do kostela. Další informace u Honzy do 14. května.

V úterý 16. května zveme seniory a muže na setkání na faře. Začínáme mší svatou v 17:00 hodin v kostele.

Přímluvná modlitba bude 25. května. Pokud máte zájem o modlitbu za vaše nemoci, těžkosti, rozhodnutí... domluvte se prosím s otcem Dominikem.

Poutní zájezd na Turzovku bude v sobotu 27. května. Přihlásit se můžete u otce Dominika do 15. května. Cena je 400,- Kč.

V ostravském Minikině Kavárna můžete v květnu shlédnout zajímavý film Katedrála.

Na svátost manželství se připravují: Stanislav Borák a Natálie Mizerová; Ivan Gábor a Barbora Horváthová; Imrich Šarkezi a Pavlína Balážová.

Sbírka z minulé neděle na opravy činila 9.248,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Každé pondělí večer budou opět bývat mše svaté v řeholním domě sester Misionářek Lásky na ulici Palackého 47. Začínají v 17:30. Vždy první pondělí v měsíci tam bude sloužena mše sv. v přítomnosti ostatků sv. Matky Terezy s prosbou o její přímluvu.

Vyšlo květové číslo časopisu OKNO, které mimořádně vychází ve dvojnásobném rozsahu. Kromě obvyklých rubrik najdete uvnitř také další časopis – Poutnické novinky, ve kterých naleznete jak praktické informace o Noci kostelů.

Vyšlo květnové číslo Přívozníku.