Dnes slavíme neděli Dobrého pastýře.

V úterý 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Ve středu 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

V sobotu 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

V úterý 2. května zveme seniory a muže na setkání na faře. Začínáme mší svatou v 17:00 hodin v kostele.

Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek bude od 15:50 adorace a modlitba za kněze.
V sobotu bude od 15:15 modlitba večeřadla.

V květnu zveme na májové pobožnosti – od úterka do soboty v 16:40, v neděli v 7:40 a v pondělí v 6:40.

Přímluvná modlitba bude 4. a 25. května. Pokud máte zájem o modlitbu za vaše nemoci, těžkosti... domluvte se prosím s otcem Dominikem.

Příští neděli 7. května bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.

V neděli 7. května odpoledne odjíždějí poutníci na osmidenní poutní zájezd do Medžugorje. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

Srdečně zveme na jarní setkání Školy Marie, které proběhne 12. - 14. května. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.

Příští sobotu 13. května bude v našem kostele v 19:00 hodin první Fatimský večer. Budeme žehnat novou sochu Panny Marie Fatimské.

Poutní zájezd na Turzovku bude v sobotu 27. května. Přihlásit se můžete u otce Dominika do 15. května. Cena je 400,- Kč.

Poutní zájezd do Čenstochové bude v sobotu 29. července.

Každé pondělí večer budou opět bývat mše svaté v řeholním domě sester Misionářek Lásky na ulici Palackého 47. Začínají v 17:30. Vždy první pondělí v měsíci tam bude sloužena mše sv. v přítomnosti ostatků sv. Matky Terezy s prosbou o její přímluvu.

Na Noc kostelů, která bude letos 2. června připravujeme krátké video o farnosti. Pokud máte zájem přispět svým krátkým svědectvím, můžete se přihlásit u Honzy do 14. května.

Prosíme o vaši pomoc ukrajinským rodinám žijícím na Ostravsku. Do 14. května můžete přinášet trvanlivé potraviny a drogerii. Děkujeme.

Dnešní sbírka je určena na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.