V pondělí 24. dubna bude den modlitby 24/1 a postu za farnost. Můžete se zapsat do rozpisu vzadu na stolku. Děkujeme.

V úterý 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.

V úterý 25. dubna bude po večerní mši svaté setkání na faře pro muže.

Přímluvná modlitba bude ve čtvrtek 27. dubna. Pokud máte zájem o modlitbu za vaše těžkosti a potřeby, domluvte se prosím s otcem Dominikem.

V sobotu 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Příští neděli 30. dubna zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.
Ve 14 hodin bude v kostele mše svatá v polštině.
Sbírka příští neděle bude určena na opravy.

V úterý 2. května zveme seniory na večerní mši svatou a následné setkání s Biblí na faře.

Naše farnost se zapojila do pomoci ukrajinským rodinám na Ostravsku. Až do 14. května můžete přinášet trvanlivé potraviny a drogerii. Plakátek je ve vývěsce.

Poutní zájezd na Turzovku bude v sobotu 27. května. Do Čenstochové se pojede v sobotu 29. července. Přihlášení a informace u otce Dominika.

Na svátost manželství se připravují David Herák a Denisa Horváthová.

V pondělí 17. dubna jsme si připomněli 180 let od narození Camillo Sitte. Děkujeme všem zúčastněným a zapojeným do organizace, liturgie mše svaté, přípravy sálu a občerstvení... Všem Pán Bůh zaplať.