Dnes slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Následuje velikonoční oktáv, který vrcholí nedělí Božího milosrdenství 16. dubna.

V pondělí velikonoční 10. dubna budou mše svaté slouženy jako v neděli v 8, 10:30 a 17 hodin.

Novénu k Božímu milosrdenství se modlíme od neděle do soboty v 16:30 před večerní mší svatou.

Mše svaté ve všední dny už budou slouženy v kostele.

V úterý 11. dubna bude na faře setkání pro muže. Jste srdečně zváni!

Přímluvná modlitba bude tento měsíc 13. a 27. dubna. Pokud máte zájem o modlitbu za vaše těžkosti a potřeby, domluvte se prosím na čase s otcem Dominikem.

V pátek 14. dubna bude adorační den farnosti. Můžete přijít po celý se poklonit Ježíši v Nejsvětější svátosti, dopoledne do farní kaple, od 16 hodin v kostele. Mše svaté budou v kostele v 17:00 hodin, v 18:30 pak společná adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V pondělí 17. dubna uplyne 180 let od narození Camillo Sitteho. Při té příležitosti připravujeme slavností bohoslužbu a další program. Plakátek je ve vývěsce, letáčky vzadu na stolku.

Mše svatá v polštině bude v tomto měsíci až 30. dubna.

Na svátost manželství se připravují David Herák a Denisa Horváthová.

Dnešní sbírka je určena na DMS fond – finanční prostředky, která každá farnost odvádí biskupství. Pán Bůh zaplať.

Srdečně děkujeme za pomoc s přípravou Velikonoc, čtení, zpěvy, květinovou výzdobu, úklid, dary na květiny k Božímu hrobu, veškerou pomoc, přání. Pán Bůh zaplať.

Drazí farníci a přátelé naší farnosti, u příležitosti Kristova vzkříšení Vám přejeme radostné dny plné pokoje, dobra a naděje. Přejeme, aby Vás svěžest velikonočního rána provázela mnoho a mnoho dní. Přejeme, aby Vám slavnostní a rodinný stůl pomohl k radostné oslavě. S darem modlitby otec Franciszek, otec Dominik a Honza.