Dnes slavíme 3. neděli postní.

V pondělí 13. března si připomínáme výroční den zvolení papeže Františka.

V pondělí 13. března bude večer na faře setkání seniorů. Začíná se v 17:00 hodin bohoslužbou slova ve farní kapli. Následovat bude film o umučení Krista. Pokud byste chtěli přijít a bránil by vám v tom nedostatečný věk, vůbec to nevadí, jste všichni zváni!

Zveme na modlitbu Křížové cesty v pátek v 16:10 ve kapli na faře. 17. března povedou Křížovou cestu muži. Děti mohou přijít na Křížovou cestu do kostela ve středu na 16:00 hodin.

Příští neděli 19. března ve 14:00 hodin bude ve farní kapli mše svatá v polštině.

V neděli 19. března v 16:15 bude v kostele pobožnost k Pražskému Jezulátku. Můžete napsat a vhodit do krabičky své díky a prosby.

Poutní slavnost sv. Josefa ve Slezské Ostravě bude v sobotu 18. března. Mše svaté budou v 7:00 a 8:30 hodin.

V naší farnosti oslavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek v pondělí 20. března. Mše svaté budou v kapli na faře v 7:00 hodin a v kostele v 17:00 hodin. Na tu večerní zveme především muže. Bude zasvěcení pod ochranu sv. Josefa.

V sobotu 25. března slavíme slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá bude v 8:00 hodin ve farní kapli a v 17:00 hodin v kostele. Budeme se modlit za ženy, které čekají nebo chtějí mít dítě. Při mši svaté bude možné zahájit duchovní adopci. Letáčky jsou vzadu na stolku.

V červenci plánujeme pouť do Fatimy. Bližší informace a přihlášení u otce Dominika.

Mladí ve věku 15 - 20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI. Více informací je na plakátku a na stránkách akce: vystupnavrchol.cz.

Při sbírce na opravy z 26. února jste přispěli částkou 7.396,-. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Srdečně děkujeme za pomoc s úklidem kostela. Pán Bůh zaplať.