Od pondělí do soboty jsou v 7:00 hodin roráty. Na sobotní roráty zveme hlavně děti.

Na každý den adventu jsou připraveny adventní úkoly pro dospělé i děti. Do košíku můžete přispět trvanlivými potraviny pro chudé. Děkujeme. Do jesliček můžete přinášet své duchovní dary, které napíšete na papír.

Od pátku 16. prosince probíhá v naší farnosti při večerních mších svatých novéna před narozením Páně (v pondělí při ranní mši sv.).

Betlémské světlo bude k dispozici v kostela nebo na faře až do Štědrého dne k dispozici.

V neděli 18. prosince bude v 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své díky a prosby můžete napsat na lístek a vhodit do označené krabičky.

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích bude:
Štědrý den 24. prosince ve farní kapli roráty v 7:00; v kostele vánoční mše pro rodiny v 15:00 a půlnoční ve 22:00 hodin.
Na první a druhý svátek vánoční budou mše svaté slouženy v kostele jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin.

Pamatujte prosím na svátost smíření před svátky. Zpovídá se před každou mší svatou nebo můžete využít zpovědního dne ve čtvrtek 22. prosince.

Srdečně zveme na vánoční koncert Michala Žáčka se scholou Mercedes - Band, v našem kostele v neděli 25. prosince v 18:00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Na poslední den roku budou mše svaté slouženy v 17:00 a 23:00 hodin.