Milí přátelé, drazí nemocní, milí senioři, sestry a bratři, doba, kterou prožíváme, není jednoduchá a její okolnosti náročným způsobem doléhají na mnoho lidí, zvláště na ty, kterým schází naděje.... Dopis nemocným v PDF souboru.

Pozdrav biskupa, který je součástí tohoto dopisu, je k dispozici také v podobě nahrávky.