Mše svatá v polštině bude v neděli 11. prosince ve 14:00 hodin ve farní kapli.

V neděli 11. prosince bude v Ostravě-Třebovicích od 19 hodin Večer chval.
Večery chval jsou také v kostele sv. Václava v Ostravě, a to každou středu od 19 hodin.

V úterý 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Ve středu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Zveme Vás na roráty od pondělí do soboty v 7:00 hodin. Na sobotní roráty zveme hlavně děti.

Na každý den adventu jsou připraveny adventní úkoly pro dospělé i děti. Děkujeme všem, kteří přinesli trvanlivé potraviny pro chudé. Do této sbírky můžete přispět do 22. prosince. Své duchovní dary napsané na kousku papíru můžete dávat do jesliček.

Možnost přímluvné modlitby bude ve čtvrtek 15. prosince. Přihlaste se prosím předem u otce Dominika.

Od pátku 16. prosince bude probíhat v naší farnosti při mších svatých novéna před narozením Páně.

Příští neděli 18. prosince bude při mši svaté v 10:30 žehnání betlémského světla, které pak bude k dispozici až do Štědrého dne.

V neděli 18. prosince bude v 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své díky a prosby můžete napsat na lístek a vhodit do označené krabičky.

Pamatujte prosím na svátost smíření před svátky. Zpovídá se před každou mší svatou nebo můžete využít zpovědního dne ve čtvrtek 22. prosince, kdy se bude na faře zpovídat od 6 do 20 hodin (mimo časy mše sv.).

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích bude:
Štědrý den 24. prosince ve farní kapli roráty v 7:00; v kostele vánoční mše pro rodiny v 15:00 a půlnoční ve 22:00 hodin.
Na první a druhý svátek vánoční budou mše svaté slouženy v kostele jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin.

Ve vývěsce najdete plakátek s informací o pomoci Ukrajině. Můžete přispět finančně nebo třeba i starou svíčkou.