V úterý 6. prosince je památka sv. Mikuláše, biskupa.

Ve středu 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu o tichu, kterou nás provede o. Karel Rechtenberg, farář z Ostravy-Třebovic. Promluvy budou na večerních mších svatých (podle počtu osob zřejmě v kostele) od pondělí 5. prosince do středy 7. prosince. 

Obnova vyvrcholí ve čtvrtek 8. prosince poutní slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek. Mše svaté budou v tento den slouženy v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Hlavním celebrantem bude o. Karel Rechtenberg. Při mších sv. bude zasvěcení Panně Marii a předání zázračné medailky. Ve 12:00 hodin bude v kostele modlitba růžence - Svatá hodina.

Zveme Vás na roráty od pondělí do soboty v 7:00 hodin. Na sobotní roráty zveme hlavně děti.
Na každý den adventu jsou připraveny adventní úkoly pro dospělé i děti. Do košíku můžete přispět trvanlivými potraviny pro chudé. Do jesliček můžete přinášet své duchovní dary, které napíšete na papír.

V pátek 9. prosince je adorační den farnosti. Po celý den od 8 hodin se můžete přijít setkat s Ježíšem v Nejsvětější svátosti do farní kaple. Roráty v 7 hodin, mše svatá v 17 a v 18:30 společná adorace, přímluvná modlitba, mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Mše svatá v polštině bude v tomto měsíci pouze 11. prosince. Začíná ve 14:00 hodin ve farní kapli.

Příští neděli 11. prosince bude v Ostravě-Třebovicích od 19 hodin Večer chval.

Večery chval jsou také v kostele sv. Václava v Ostravě, a to každou středu od 19 hodin.

Pro velký zájem bude přímluvná modlitba ještě ve čtvrtek 15. prosince. Přihlaste se prosím předem u otce Dominika.

Ještě dnes se můžete přihlásit na „Cestu do Betléma“. Adventní duchovní obnova pro děti bude probíhat od 16. do 18. prosince v Pohoři u Oder.

Sbírka z minulé neděle 27. listopadu na opravy činila 8.901,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Srdečně děkujeme mužům za pomoc s přípravou pozadí betléma. Pán Bůh zaplať.