Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále.

V neděli 20. listopadu ve 14:00 hodin bude mše svatá v polštině.
Před večerní mší svatou bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Do označené krabičky můžete vložit své díky a prosby.

V pondělí 21. listopadu je památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

V úterý 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

Ve středu 23. listopadu je Červená středa. Při mši svaté v 17:00 hodin se budeme modlit za všechny pronásledované pro víru.

Ve čtvrtek 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků.

Po celý listopad zveme k modlitbě růžence za zemřelé.

Příští neděli 27. listopadu je první neděle adventní. Můžete si přinést k požehnání adventní věnce (také v sobotu večer).
Příští neděli 27. listopadu bude pravidelná měsíční sbírka na opravy.

V adventní době budou od pondělí do soboty v 7:00 hodin ranní mše svaté - roráty. Na sobotní roráty zveme hlavně děti.

Během adventu bude sbírka trvanlivých potravin pro chudé. Svůj dar modlitby a postu budete podobně jako v loňském roce moci přinášet do jesliček.

Příští pondělí 28. listopadu bude Den modlitby a postu za farnost. Modlitební seznam je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.

Od 5. do 8. prosince bude v naší farnosti adventní duchovní obnova.

Na 4. adventní víkend připravujeme duchovní obnovu pro děti.

Sbírka z minulé neděle na sdělovací prostředky činila 8.009,- Kč. Pán Bůh zaplať.