V úterý 4. října je památka sv. Františka z Assisi.

V pátek 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
V předvečer památky Panny Marie Růžencové ve čtvrtek 6. října bude výjimečné setkání živého růžence. Jeho členové se zavazují ke každodenní modlitbě jednoho desátku. Můžete se také přidat. Jste srdečně zváni na 6. října na večerní mši svatou.

Tento týden je první čtvrtek a první pátek v měsíci.
Ve čtvrtek od 15:50 bude adorace a modlitba za kněze a duchovní povolání.

V pátek 7. října od 9 do 19 hodin je adorační den u sester Misionářek Lásky v jejich řeholním domě na Palackého ulici. Tento den si sestry připomínají 72 let od založení kongregace. Jste srdečně zváni.

Ve dnech 7.-9. října proběhne v klubu SHM v Ostravě-Zábřehu podzimní setkání Školy Marie.

Příští neděli 9. října k nám přijedou z Ludgeřovic zahrát divadlo o Terezce z Lisieux. Bude při mši svaté v 10:30.

V neděli 9. října bude v našem kostele ve 14:00 hodin sloužena mše svatá v polštině.

Příští čtvrtek 13. října v 19 hodin bude letos poslední Fatimský večer. Jste srdečně zváni na modlitbu do našeho kostela.

Příští pátek 14. října bude adorační den farnosti, který zakončí mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění v 18:30.

V neděli 16. října v 16:15 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Můžete napsat své díky a prosby.

Říjen je měsícem Panny Marie růžencové. Zveme vás k modlitbě růžence každý den v 16:15, kromě pondělí - to se modlíme ráno v 6:15.

V listopadu se budeme každý den modlit růženec za zemřelé. Můžete napsat jména svých zemřelých blízkých, abychom je zahrnuli do společných modliteb. Letáčky jsou vzadu na stolku.

Sestry Misionářky Lásky uvítají dobrovolníky pro práci s dětmi na sobotní program. Každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin.

V pondělí 3. října v 19 hodin bude zahajovací Studentská mše na Don Boscu. Nabídka studentských mší svatých je také v Pustkovci. Bližší informace jsou na plakátcích ve vývěsce.

Sbírka z minulé neděle na opravy činila 8565,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Příští neděli 9. října bude sbírka na Diecézní mzdový a solidární fond. Naše farnost má přispět v tomto roce částkou 56.800,- Kč.

Na svátost manželství se připravují František Pecha a Sabina Žigová.