V pondělí 26. září je Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je modlitební seznam. Děkujeme za vaše modlitby.

V úterý 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Ve středu 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek. Bohoslužby v našem kostele budou v 8:00 a 17:00 hodin.
V tento den se bude konat od 10 do 18 hodin na náměstí Svatopluka Čecha Svatováclavský jarmark. Ve 14 hodin přijede „Svatý Václav“ a po přivítání navštíví tradičně náš kostel, kde krátkou modlitbu povede o. Jan Czudek, delegát ad omnia. Poté bude následovat v kostele koncert.

Ve čtvrtek 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Ve čtvrtek 29. září večer můžete přijít do farní kaple na přímluvnou modlitbu za vaše těžkosti, nemoci, problémy... Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.

V pátek 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

V sobotu 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Je to také první sobota v měsíci. Mariánské večeřadlo je v 15:15.
V sobotu 1. října zveme do Frýdku na Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. Program pouti je na plakátku ve vývěsce.

Příští neděli 2. října po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

V předvečer památky Panny Marie Růžencové ve čtvrtek 6. října bude výjimečné setkání živého růžence. Jeho členové se zavazují ke každodenní modlitbě jednoho desátku. Jste srdečně zváni na 6. října na večerní mši svatou, abyste rozšířili řady tohoto modlitebního společenství.

Měsíc říjen je měsíc Panny Marie růžencové. Zveme vás k modlitbě každý den v 16:15, kromě pondělí, kdy se modlíme ráno v 6:15.

Ve dnech 7.-9. října proběhne podzimní setkání Školy Marie.

Výuka náboženství probíhá na faře každou středu od 16 hodin.

Sestry Misionářky Lásky uvítají dobrovolníky pro práci s dětmi na sobotní program od 9:00 do 11:00 hodin. Můžete se hlásit přímo u sester, případně na faře.

Na svátost manželství se připravují František Pecha a Sabina Žigová.

Sbírka na církevní školy z minulé neděle 18. září činila 6.867,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Děkujeme za pravidelný úklid kostela. Pán Bůh zaplať.