V pondělí 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.


V úterý 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.


Ve středu 27. července je památka sv. Gorazda a druhů.


V pátek 29. července je památka sv. Marty, Marie a Lazara.


V pondělí 25. července po ranní mši svaté vyjdou poutníci na šestidenní pěší pouť z Přívozu do Čenstochové.
Pokud se chcete duchovně přidat, můžete přijít na mši svatou v pondělí 25. července v 7:00 hodin a pak se každý den až do soboty zúčastňovat večerní mše svaté v našem kostele.


Na čtvrtek 28. července se můžete domluvit s otcem Dominikem na přímluvnou modlitbu. Další možnost přímluvné modlitby bude až v září.


Příští neděli 31. července bude sbírka na renovaci kostela.
Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.


Poutní zájezd do Čenstochové a Krakova se připravuje na 16. - 17. září. Podrobné informace najdete vzadu na stolku. Přihlásit se a zaplatit zájezd 2.200,- Kč můžete u otce Dominika do 20. srpna.


Na svátost manželství se připravují Daniela Balážová a Josef Sacha.