Ve středu 13. července bude v 19:00 hodin Fatimský večer. Doneste si prosím svíčky.


V pátek 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.


V sobotu 16. července slavíme svátek výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele v Ostravě.
V sobotu 16. července je ve Slezské Ostravě pouť k Panně Marii Karmelské.


Příští neděli 17. července bude od 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své modlitby můžete vložit do označené krabičky.


Ve čtvrtky 14. a 28. července můžete přijít do farní kaple na přímluvnou modlitbu. Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.


V úterý 12. července pojedou děti na desetidenní farní tábor do Ryžoviště.


Pěší pouť z Přívozu do Čenstochové bude od 25. do 30. července. Přihlásit se můžete u otce Franciszka.
Zájemci o duchovní pouť mohou přijít na mši svatou v pondělí 25. července v 7:00 hodin a pak se každý den až do soboty zúčastňovat mše svaté v našem kostel.


Poutní zájezd do Čenstochové a Krakova se připravuje na 16. - 17. září. Podrobné informace najdete vzadu na stolku. Přihlásit se a zaplatit zájezd 2.200,- Kč můžete u otce Dominika do 20. srpna.


Srdečně děkujeme ženám za pravidelný úklid kostela. Pán Bůh zaplať.