Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice.
 
V pondělí 13. června je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
V pondělí 13. června zveme do našeho kostela na Fatimský večer. Začíná v 19:30. Doneste si prosím svíčky.
 
V úterý 14. června v 18:00 hodin bude v našem kostele Slavnostní koncert k 65. výročí Lidové konzervatoře v Ostravě-Přívoze. Srdečně zveme.
 
Ve čtvrtek 16. června je slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Ve vývěsce je pozvánka na Boží Tělo do katedrály. V naší farnosti budou mše svaté v 8:00 a 17:00 hodin. Večerní bude s průvodem k oltářům v kostele.
 
Příští neděli 19. června bude ve 14:00 hodin mše svatá v polštině. Bude to poslední mše svatá v polském jazyce v tomto školním roce. Během letních prázdnin tato mše svatá nebude sloužena.
Příští neděli 19. června bude od 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své díky a prosby můžete dát do označené krabičky.
 
Ve čtvrtek 23. června se můžete přihlásit na přímluvnou modtlibu. Na čase se prosím domluvte předem s otcem Dominikem.
 
V měsíci červnu zveme k modlitbě litanií k Božskému Srdci Páně. Každý den čtvrť hodiny před večerní mší svatou (v pondělí před ranní).
 
Pro potřeby Diecézní charity byla odeslána sbírka z minulé neděle ve výši 6.230,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 
Na svátost manželství se připravují Denisa Červeňáková a Jan Kočko.
 
Srdečně děkujeme všem účinkujícím i dobrovolníkům za účast na Noci kostelů. Pán Bůh zaplať.
Srdečně děkujeme za pomoc při úklidu kostela. Pán Bůh zaplať.
Děkujeme také vám všem za veškeré dobro, co děláte pro naši farnost. Pán Bůh zaplať.