Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Končí doba velikonoční.

Dnešní sbírka je urečna na diecézní charitu.

Po ranní mši svaté 5. června bude setkání členů živého růžence.

Po večerní mši svaté jste srdečně zváni na Svatodušní vaječinu na farní dvorek (v případě nepříznivého počasí na faru).

V pondělí 6. června je památka Panny Marie, Matky církve.

Ve čtvrtek 9. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

V sobotu 11. června je památka sv. Barnabáše, aspoštola.

Příští neděli slavíme slavnost Nejsvětější Trojice.Po celý červen se budeme modlit před mší svatou litanie k Božskému Srdci Páně (v neděli pouze před ranní). Zveme ke společné modlitbě.

V měsíci červnu můžete přijít na přímluvnou modlitbu 9. a 23. června. Na čase se prosím domluvte předem s otcem Dominikem. Pro návštěvníky Noci kostelů bude také možnost přímluvné modlitby 10. června.

V pátek 10. června je Adorační den farnosti. Po celý den se můžete přijít poklonit Ježíši v Nejsvětější svátosti. Od 9 do 16 ve farní kapli, pak v kostele.

Mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění tento měsíc výjimečně nebude, o letních prázdninách tato mše také nebude.

Program Noci kostelů, která proběhne v pátek 10. června od 17:00 do 23:00 hodin najdete na internetu a také na letáčcích vzadu na stolku. Můžete si vzít pro sebe i jako pozvánku pro blízké a známé. V případě zájmu o prohlídku věže nebo farní kino si prosím zarezervujte místo.

Příští pondělí 13. června bude Fatimský večer. Začíná v 19:30. Doneste si prosím svíčky.

Na svátost manželství se připravují Denisa Červeňáková a Jan Kočko.