O místu:

Nejbližší události v místě (rozmezí od 26.11. do 6.12.2022)

Den Čas Druh intence
sobota
26.11.
17:00 Mše svatá

Za † Jaroslava Böhma

 

Na přímluvu Panny Marie za Boží požehnání

pondělí
28.11.
07:00 Mše svatá

Za † Jaroslava Böhma

roráty

úterý
29.11.
07:00 Mše svatá

Za † Jaroslava Böhma

roráty

17:00 Mše svatá

Na úmysl dárce

středa
30.11.
07:00 Mše svatá

Za † Jaroslava Böhma

roráty

17:00 Mše svatá

Za společenství CHO

čtvrtek
1.12.
07:00 Mše svatá

Za † z rodiny Vojtkovy, Lhotské a Sokolského

roráty

17:00 Mše svatá

Za † Jaroslava Böhma

pátek
2.12.
07:00 Mše svatá

Za † Marii a Dušana Spáčilovy a živou rodinu

roráty

17:00 Mše svatá

Na úmysl dárce

 

Za paní Drahomíru, obrácení a dary Ducha svatého

sobota
3.12.
07:00 Mše svatá

Za syna a vnoučata s prosbou o Boží ochranu, dar zdraví a pevnou víru

roráty

17:00 Mše svatá

Za † Jaroslava Böhma

 

Na přímluvu Panny Marie za Boží požehnání

pondělí
5.12.
07:00 Mše svatá

Za † Jaroslava Böhma

roráty

úterý
6.12.
07:00 Mše svatá

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a zdraví do dalších let pro Evu Havláskovou

roráty

Sdílejte info