Kalendář akcí a událostí farnosti

Prosinec 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
2pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci)
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Marii a Dušana Spáčilovy a živou rodinu

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Na úmysl dárce

   

  Za paní Drahomíru, obrácení a dary Ducha svatého

3sv. Františka Xaverského
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za syna a vnoučata s prosbou o Boží ochranu, dar zdraví a pevnou víru

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Jaroslava Böhma

   

  Na přímluvu Panny Marie za Boží požehnání

42. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Stanislava Kovaříka a Viléma Menšíka

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za farní společenství

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Roberta Buchtu a za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

5pondělí 2. adventního týdne
 • 00:00 Duchovní obnova o tichu
  DUCHOVNÍ OBNOVA O TICHU
  • 00:00 - 23:59
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze

  Srdečně zveme na Duchovní obnovu o tichu, kterou nás provede o. Karel Rechtenberg, farář z Ostravy-Třebovic.

  Promluvy budou od 5. do 7. prosince na večerních mších sv. v 17:00 hodin. O slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie pak na obou mších ráno v 8:00 i večer v 17:00.
  Více informací zde

 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Jaroslava Böhma

   

  Za Boží vůli pro Josefa a Marii Blahových

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za živou a † rodinu Porubovou

6sv. Mikuláše, biskupa
 • 00:00 Duchovní obnova o tichu
  DUCHOVNÍ OBNOVA O TICHU
  • 00:00 - 23:59

  Srdečně zveme na Duchovní obnovu o tichu, kterou nás provede o. Karel Rechtenberg, farář z Ostravy-Třebovic.

  Promluvy budou od 5. do 7. prosince na večerních mších sv. v 17:00 hodin. O slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie pak na obou mších ráno v 8:00 i večer v 17:00.
  Více informací zde

 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a zdraví do dalších let pro Evu Havláskovou

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Jaroslava Böhma

   

  Za Boží ochranu pro děti a vnuky

7sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • 00:00 Duchovní obnova o tichu
  DUCHOVNÍ OBNOVA O TICHU
  • 00:00 - 23:59

  Srdečně zveme na Duchovní obnovu o tichu, kterou nás provede o. Karel Rechtenberg, farář z Ostravy-Třebovic.

  Promluvy budou od 5. do 7. prosince na večerních mších sv. v 17:00 hodin. O slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie pak na obou mších ráno v 8:00 i večer v 17:00.
  Více informací zde

 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za živé a zemřelé bratrance

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Jaroslava Böhma

   

  Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie

8Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • 00:00 Duchovní obnova o tichu
  DUCHOVNÍ OBNOVA O TICHU
  • 00:00 - 0:00

  Srdečně zveme na Duchovní obnovu o tichu, kterou nás provede o. Karel Rechtenberg, farář z Ostravy-Třebovic.

  Promluvy budou od 5. do 7. prosince na večerních mších sv. v 17:00 hodin. O slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie pak na obou mších ráno v 8:00 i večer v 17:00.
  Více informací zde

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Jaroslava Böhma

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Rudolfu a Aloise Kovářovy a za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

9pátek 2. adventního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Na poděkování Pánu Bohu za službu kněží

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Antonína

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění

  (začíná adorací a přímluvnou modlitbou)

10sobota 2. adventního týdne
113. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života Jany a Pavla a za † rodiče Barčovy a syna Petra

 • 10:30 Mše svatá pro rodiny
  Mše svatá pro rodiny
  • 10:30
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za všechny nešťastné duše

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za farní společenství

  v polštině

   

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Jaroslava Böhma

 • 19:00 Večer chval
  VEČER CHVAL
  • 19:00
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích

  Večer chval s kapelou Gedeon v neděli 11. prosince v 19:00 hodin v kostele v Ostravě-Třebovicích.

  Možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby.
  Více informací zde

12pondělí 3. adventního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Marii Machalovou, manžela a rodiče z obou stran

   

  Za† Jaroslava Böhma

  roráty

13sv. Lucie, panny a mučednice
14sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † rodiče Kolibačovy

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Jaroslava Böhma

   

  Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie

15čtvrtek 3. adventního týdne
16pátek 3. adventního týdne
1717. prosince
184. NEDĚLE ADVENTNÍ
1919. prosince
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Františka Obšívače

  Za † Jaroslava Heina

  roráty

2020. prosince
21sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Františka Obšívače

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za Klárku Kufovou, s prosbou o zdraví a požehnání

2222. prosince
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Františka Obšívače

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Margitu a Slávka Honovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

2323. prosince
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za † Františka Obšívače

  roráty

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Za celou rodinu, za obrácení, dary Ducha svatého a Boží požehnání

24Štědrý den
25Narození Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Františka Obšívače

   

  Za živou a zemřelou rodinu Barčovou a maminku Annu

 • 10:30 Mše svatá pro rodiny
  Mše svatá pro rodiny
  • 10:30
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za farní společenství

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Marii a Jaroslava Hubáčkovy a rodiče z obou stran

26sv. Štěpána, prvomučedníka
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za živou a zemřelou rodinu Buchtovou

 • 10:30 Mše svatá pro rodiny
  Mše svatá pro rodiny
  • 10:30
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Františka Obšívače

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † Emu a Štefana Žigovy, Annu a Kolomana Čonkovy s dětmi a Milana Bindatsche

27sv. Jana, apoštola a evangelisty
28sv. Mláďátek, mučedníků
29sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
30Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Za † syny Dušana a jeho manželku Helenku, Miroslava, Rudolfa, rodiče, sourozence, celou zemřelou rodinu Greškovou a duše v očistci

31sv. Silvestra I., papeže
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel (Ostrava-Přívoz)

  Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok s prosbou o požehnání do roku 2023

 • 23:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 23:00
  • Farní kaple
  • Označení: Farní kaple (Ostrava-Přívoz)

  Na jistý úmysl