V neděli 7. července po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

Ve čtvrtek 11. července slavíme svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

V pátek je adorační den farnosti. Nejsvětější svátost bude vystavena v kostele od 9:00 hodin do mše svaté v 17:00 hodin. V 18:30 bude následovat společná adorace, přímluvná modlitba, pomazání olejem sv. Charbela a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu v 18:30 vás zveme na Fatimský večer. Vezměte si prosím s sebou svíčku.

V sobotu 27. července společně navštívíme paulínský klášter na Jasné Hoře a budeme slavit mši svatou u zázračného obrazu Panny Marie. Na jednodenní autobusovou pouť do Čenstochové se můžete přihlašovat do 15. července.

Na 6. září připravujeme poutní zájezd na Slovensko do mariánského poutního místa Šaštína. Můžete se také přihlašovat.

V naši diecézi pokračuje druhý ročník modlitební aktivity Adoptuj si kněze. Stačí napsat e-mail s heslem „adopce kněze“ na adresu [email protected] a následně vám přijde odpověď s jménem vylosovaného kněze a krátkou modlitbou, kterou můžete využít ke každodenní podpoře. Cílem této aktivity je vědomá duchovní podpora kněží všemi věřícími hlubší propojení vztahů.

Biskupství připravilo prázdninovou hru pro celou rodinu – Po stopách gotiky! Čeká vás objevování deseti zajímavých kostelů v naší diecézi a doplňování tajenky do hrací karty. Podrobné informace na: otevrenechramy.cz.

Ve sbírce z minulé neděle na opravy kostela a fary jste přispěli částkou 7.076,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Srdečně děkujeme všem zúčastněným za pomoc pří úklidu našeho kostela. Pán Bůh zaplať.