Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek v 15:50 je modlitba za kněze. V sobotu večeřadlo v 15:15.

V pátek slavíme slavnost našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Mše svatá bude v 17:00 hodin.

Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.

Můžeme se ještě přihlašovat na jednodenní autobusovou pouť do Čenstochové 27. července a také na pouť do Šaštína 6. září.

Dnešní sbírka je určena na opravy kostela a fary. Pán Bůh zaplať.

Děkujeme vám za hlasy odevzdané ve volbách členů nové pastorační a ekonomické rady farnosti. Po osobních rozhovorech zveřejníme jména zvolených a jmenovaných.

Otec biskup Martin zve děti a rodiny na Prašivou 1. července na mši svatou a společné aktivity. Plakátek je ve vývěsce.
Kvůli tomu tento den nebude mše svatá v 16:30 u sester Misionářek Lásky.

Dnes po mši svaté před kostelem požehnáme dopravní prostředky. Dejte vědět knězi, kdo by měl zájem.

Přejeme všem šťastnou dobu prázdnin a dovolených.