Do konce tohoto týdne uctíváme Ježíšovo srdce, zdroj milosrdné lásky litaniemi před mší svatou.

Do dnešní neděle můžeme se zúčastnit voleb do pastorační a ekonomické rady farnosti. Vzadu na stolku jsou krabičky, do kterých můžeme dávat kartičky s nahlášením kandidátů. Na kartičky prosím napište jména a příjmení vašich kandidátů maximálně 5 osob do pastorační rady a 2 osoby do ekonomické. Můžeme přihlásit i sebe. Rádi uvítáme i krátkou motivaci. Bydliště mimo území farnosti není překážkou. Pamatujme v modlitbách na ty, kteří budou zvoleni.

Na pondělí připadá slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Je to také Den modlitby za farnost. Rozpis na celodenní modlitbu najdete vzadu na stolku.

V úterý v 10:30 v kostele opakujeme divadelní hru Světlo na kopci, jejíž premiéra byla během Noci kostelů. Na vystoupení jsou pozvány také děti ze základních škol.

V sobotu si připomínáme slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla.
Také v sobotu v ostravské katedrále v 9:30 bude vysvěcen na kněze jáhen Vojtěch Buchta.

Příští neděli než začnou prázdniny a dovolené před památkou sv. Kryštofa, patrona řidičů, nabízíme žehnání aut a ostatních dopravních prostředků. Bude se konat po každé mši svaté před kostelem.
Příští neděli je také sbírka na opravy kostela a fary.

Příští pondělí 1. července proběhne tradiční setkání otce biskupa Martina s rodinami a dětmi na Prašivé.

Sbírka z minulé neděle na Centrum pro rodinu a sociální péči činila 5.753,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Můžeme se přihlašovat na jednodenní autobusovou pouť do Čenstochové 27. července i do Šaštína v září.

Kvůli vyhlášení papežem Františkem příštího roku jako Jubilejního roku svatého je připravována Česká národní pouť do Říma. Bude se konat v posledních dnech března. Ostravsko-opavská diecéze chce se ji oficiálně zúčastnit, proto nabízí společnou poutní cestu. Je možné využít dopravu autobusem, letadlem a těm kteří chtějí cestovat samostatně nabízí „balíček poutníka“, který zajistí všechno potřebné na místě. Kvůli stoupajícím cenám v Římě je vhodné přihlásit se co nejdříve. Podrobnosti na internetových stránkách farnosti, nástěnce a letáčcích.