Děkujeme panu Honzovi Košárkovi za přípravu a vedení páteční Noci kostelů, všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci a také těm, kteří se této události zúčastnili.

Je na čase, abychom zvolili pastorační a ekonomickou radu farnosti. Vzadu na stolku jsou krabičky, do kterých můžeme dávat kartičky s nahlášením kandidátů do neděle 23. června. Na kartičky prosím napište jména a příjmení vašich kandidátů maximálně 5 osob do pastorační rady a 2 osoby do ekonomické. Můžeme přihlásit i sebe. Rádi uvítáme i krátkou motivaci. Pamatujme v modlitbách na ty, kteří budou zvoleni.

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se modlíme každý červnový den vždy před mší svatou v 16:40 s výjimkou neděle, kdy je v 7:40 a v pondělí v 6:40.

V pondělí v 19 hodin jste pozváni sborem Canticum Novum do našeho kostela na večer s duchovní hudbou a myšlenkami Matky Terezy.

Ve čtvrtek v 18:30 začne Fatimský večer s růžencovým průvodem světel.

V pátek bude adorační den farnosti. Nejsvětější svátost bude vystavena v kostele po celý den od 9 hodin. Od 18:30 přímluvná modlitba a v 19:00 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu bude Romská pouť na Svatý kopeček.

Příští neděli bude během mši svaté v 10:30 první svaté přijímání dětí.

Od 14 hodin mše svatá v polštině, v 16:30 Pobožnost k Pražskému Jezulátku.

Odjezd přihlášených poutníků do Krakova je v pátek v 7:00 hodin od kostela.

Můžete se také přihlašovat na další poutě do Čenstochové na Jasnou Horu a do Šaštína.

Příští týden bude sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči.