Děkujeme všem za oslavení Ježíše přítomného ve svátosti eucharistie o slavnosti Božího Těla. Otci Dominikovi, sestrám Misionářkám Lásky děkujeme za přípravu eucharistického průvody a čtyřech oltářů.

Během měsíce června slavíme Nejsvětější Srdce Ježíšovo zpěvem litanií. Konáme vždy před mší svatou v 16:40 s výjimkou neděle, kdy je v 7:40 a v pondělí v 6:40.

Po ranní nedělní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

Tento týden je první čtvrtek a pátek v měsíci. Ve čtvrtek od 15:50 modlitba za kněze.

V pátek budeme slavit slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tento den není povinný půst.

V pátek se také připojíme do celorepublikové akce Noc kostelů. Navštivte náš kostel a prosím pozvěte i své známe a kamarády včetně nevěřících. Program je dostupný na letáčcích, plakátku i na internetu.

V sobotu slavíme památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Od 7. do 9. června bude v Ostravě probíhat další ročník mezinárodního křesťanského festivalu současné hudby Slezská lilie. Na podiu před katedrálou vystoupí například Anna K, NOEMIRACLES nebo Těšínské divadlo se svým představením „Divá Bára“. Součástí festivalu je kromě nedělní mše svaté i duchovní obnova za kostelem Sv. Antonína Padovy v Ostravě-Kunčičkách s kněžími Janem Czudkem, Danielem Víchou a Vítězslavem Řehulkou na téma „Kam směřuje naše církev?“ Bližší info naleznete na webu https://slezskalilie.cz/. Všichni jste srdečně zváni!

Sbírka na opravy kostela a fary činila 8.080,- Kč. Pán Bůh zaplať.

16. června při mši svaté v 10:30 v naší farnosti tři děti Vanesa, Ivan a Tomáš přistoupí k prvnímu svatému přijímání.