Dnes slavíme Nejsvětější Trojici našeho jediného Boha ve třech osobách. Tím uctíváme všemohoucnost Božských osob vyplývající ze sjednocující lásky.

Celý měsíc květen slavíme Pannu Marii modlitbou májové pobožnosti. Koná se před každodenní mší svatou v 16:40 s výjimkou neděle, kdy je v 7:40 a v pondělí v 6:40.
Od soboty 1. června budeme zpívat litanie k Srdci Ježíšovu.

Děkujeme, že pamatujete na pondělní den modlitby a postu za farnost. Kdo by se ještě chtěl připojit, seznam je umístěný vzadu na stolku.

Ve středu v předvečer výročí založení diecéze se bude konat v kostele sv. Václava od 18:00 modlitba za diecézi formou Večeru chval.

Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně. Je to doporučený svátek. V našem kostele mše svaté v 8:00 a 17:00. Po večerní budeme uctívat Ježíše v podobě chleba během průvodu uvnitř kostela. Přihlaste se, kdo by chtěl pomoci ve výzdobě oltářů. Děvčata pozýváme k sypání květin během průvodu a chlapce k ministrování.
Hlavní průvod Božího Těla města Ostravy v katedrále od 18 hodin.

V pátek bude svátek Navštívení Panny Marie.

Tento týden je první sobota v měsíci. Večeřadlo v kostele od 15:15.

Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

Sbírka z minulé neděle na diecézní charitu činila 8.339,- Kč.
Dnes sbírka bude určena na opravy kostela a fary. Pán Bůh zaplať.

16. června v naší farnosti tři děti Vanesa, Ivan a Tomáš přistoupí k prvnímu svatému přijímání.

Do konce měsíce se ještě můžete přihlásit u otce Dominika na jednodenní autobusovou pouť do Wadowic a Krakowa-Łagiewnik. Na červenec už připravujeme poutní zájezd do Čenstochové. Více informací na letáčcích.

Sestry Misionářky Lásky hledají dobrovolníky na letošní příměstské tábory pro romské děti v červenci a také každou sobotu při programu pro děti. Více informací na nástěnce.