Dnešní slavností vzpomínáme Seslání Ducha svatého a děkujeme za největší dar z nebe. Církev dnes slaví své narozeniny.
Dnes v katedrále dva naši farníci Miluše a Tomáš přijali Ducha svatého osobně ve svátosti biřmování. Radujeme se spolu s nimi.
Dnes bude také mše svatá v polštině ve 14 hodin v kostele a od 16:15 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku.

Celý měsíc květen slavíme Pannu Marii modlitbou májové pobožnosti. Koná se před každodenní mší svatou v 16:40 s výjimkou neděle, kdy je v 7:40 a v pondělí v 6:40.

V pondělí budeme prožívat mariánskou památku Matky církve. Tímto dnem začínáme liturgické mezidobí.
Mše svatá u sester toto pondělí odpoledne výjimečně nebude.

V úterý jste pozváni na mši svatou v 11 hodin u příležitosti 28. výročí kněžských svěcení otce Roberta a otce Dominika za účasti jejich spolužáků. Mši svaté v polštině bude předsedat biskup Lukáš Buzun.
Také v úterý po večerní mši svaté bude na faře setkání mužů.

Ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
V tento den můžete také využít možnost přímluvné modlitby. Přihlaste se u otce Dominika.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.

Příští pondělí 27. května bude Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku.

16. června v naší farnosti tři děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání.

Do konce měsíce se můžete přihlásit u otce Dominika na jednodenní autobusovou pouť do Wadowic a Krakowa-Łagiewnik. Více informací o této a dalších poutích na letáčcích.

Sestry Misionářky Lásky hledají dobrovolníky na letošní příměstské tábory pro romské děti v červenci a také každou sobotu při programu pro děti. Více informací na nástěnce.

Příští týden pořádáme víkend pro děti ve Frenštátě. Informace u Honzy.

Dnes je sbírka na diecézní charitu. Příští neděli budete moci přispívat na opravy kostela a fary.

Po večerní mši svaté pozýváme na tradiční vaječinu na farním nádvoří.