Devítidenní modlitbou se připravujeme na Slavnost Seslání Ducha svatého. Modlíme se ji na závěr mše svaté, v neděli na ranní mši.

Celý měsíc květen slavíme Pannu Marii modlitbou májové pobožnosti. Koná se před každodenní mší svatou v 16:40 s výjimkou neděle, kdy je v 7:40 a v pondělí v 6:40.

V pondělí začneme cyklus Fatimských mariánských pobožností. Začneme od 19 hodin. Na průvod si prosím doneste svíčky.

Příští týden budeme prožívat slavnost Seslání Ducha svatého a závěr velikonoční doby.
V tento den dva naši farníci Miluše a Tomáš přijmou svátost biřmování. Pamatujme na ně v modlitbách.
Na přijetí Ducha svatého budeme se připravovat také osobně o svatodušní vigílii. Modlitbu začínáme v sobotu po večerní mši svaté. Vrcholem bude eucharistie ve 21 hodin. Program je na plakátku.

Příští týden bude také mše svatá v polštině ve 14 hodin v kostele

a od 16:15 bude pobožnost k Pražkému Jezulátku. Můžeme přidávat i své modlitební úmysly do označené krabičky.

Po večerní mši svaté pozýváme na tradiční vaječinu na farním nádvoří.

Jako naši podporu v každodenním životě nabízíme osobní přímluvnou modlitbu. Bude se konat ve čtvrtek 23. května. Přihlaste se u otce Dominika.

Do konce měsíce se můžete přihlásit u otce Dominika na jednodenní autobusovou pouť do Wadowic a Krakowa-Łagiewnik. Více informací o této a dalších poutích na letáčcích.

Připravujeme Noc kostelů 7. června. Rádi uvítáme pomocníky a všelijaké nápady ohledně programu.

Sestry Misionářky Lásky hledají dobrovolníky na letošní příměstské tábory pro romské děti v červenci a také každou sobotu při programu pro děti. Více informací na nástěnce.

Romská pouť na Svatý kopeček se bude konat 15. června.

Jsou ještě volná místa na moravskou pouť seniorů ve čtvrtek 23. května na Svatý Hostýn. Více o tom na letáčcích.

Sbírku z minulého týdne ve výši 16.668,- Kč jsme odeslali na pomoc pronásledovaným křesťanům. Pán Bůh zaplať.
Příští týden budeme moci tímto způsobem příspět na diecézní charitu.

U příležitosti dnešního svátku všem maminkám, těm fyzickým i duchovním děkujeme, že jste a jaké jste a přejeme vám hodně Božího požehnání a vděčnosti všech vašich dětí.