Dnes 4. června slavíme slavnost Nejsvětější Trojice.
Po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.
Při mši svaté v 10:30 se prvně setkají s Pánem Ježíšem ve svátosti oltářní Laura a Marek.

Po celý měsíc červen se budeme modlit před mší svatou litanii k Božskému srdci Páně, v neděli pouze před ranní. Zveme vás ke společné modlitbě.

V pondělí 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
V řeholním domě sester Misionářek Lásky na ulici Palackého 47 bude v pondělí 5. června v 17:30 mše sv. v přítomnosti ostatků sv. Matky Terezy. Budeme prosit o její přímluvu.

Ve čtvrtek 8. června bude slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Mše svaté budou v 8:00 a 17:00 hodin. Večerní mše svatá bude s průvodem k oltářům po kostele. Pro děvčata máme v tento den speciální úkol — budou v průvodu sypat květiny. Všichni jste srdečně zváni.

Tento týden je druhý pátek v měsíci. Adorační den výjimečně nebude. Poklonit se Ježíši v Nejsvětější svátosti můžete přijít do kostela od 16:00 hodin, v 17:00 hodin mše svatá a v 18:30 bude adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Mše svatá v polštině bude v neděli 11. června ve 14:00 hodin.

Příští úterý 13. června bude na faře po večerní mši svaté setkání seniorů a setkání mužů. Senioři a nejen oni jsou zváni na přednášku Petra Nováka o Panně Marii v Medžugorji.
V 19 hodin začne v kostele Fatimský večer — růžencová pobožnost. Doneste si prosím svíčky.

Přímluvná modlitba bude ve čtvrtek 22. června. Pokud máte zájem o modlitbu za vaše potřeby, domluvte se prosím s otcem Dominikem.

Zveme všechny na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové. Uskuteční se ve dnech 24. - 29. července.

Na autobusový poutní zájezd do Čenstochové 29. července se můžete přihlásit do 17. června.

Děti zveme na letní tábor do Štěnovic u Plzně, který proběhne od 19. do 27. srpna. Přihlásit se můžete do 25. června. Plakátky k akcím jsou ve vývěsce.

Charitě jsme odeslali sbírku z minulé neděle ve výši 8.084,- Pán Bůh zaplať.

Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při Noci kostelů. Díky patří také dětem a sestrám Matky Terezy za divadelní vystoupení. Letos navštívilo náš kostel 350 lidí.

Od 9. do 11. června bude v Ostravě probíhat další ročník mezinárodního křesťanského festivalu současné hudby Slezská lilie. Na podiu před katedrálou vystoupí například Bára Basiková, Ondřej Ruml, nebo zde zazní unikátní Missa brevis. Součástí festivalu je i duchovní obnova s indickým knězem Jamesem Manjackalem, která nabídne mše svaté, svátost smíření, adorace a modlitby chval. Na první dva dny duchovní obnovy v Ostravar Aréně je potřeba se přihlásit. Třetí den v Ostravě-Kunčičkách je volně přístupný. Přihlásit se lze na webových stránkách www.otecjames.cz.