Pokračujeme v modlitbě svatodušní novény.

V neděli 21. května bude v 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku.

V pondělí 22. května je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice.

Přímluvná modlitba bude 25. května. Pokud máte zájem o modlitbu domluvte se prosím s otcem Dominikem.

V pátek 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze.

V sobotu 27. května je poutní zájezd na Turzovku. Ještě je několik volných míst.

Slavnost Seslání Ducha svatého oslavíme v neděli 28. května. Tímto dnem končí doba velikonoční. Po večerní mši svaté jste srdečně zváni na svatodušní vaječinu. V předvečer v sobotu 27. května bude v našem kostele od 19:00 hodin bdění a ve 23:00 mše svatá.

Příští neděli 28. května budeme při ranní mši zpívat latinské ordinárium.

Mše svatá v polštině bude příští neděli 28. května ve 14 hodin.

Příští pondělí 29. května bude Den modlitby a postu za farnost. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku.

Noc kostelů proběhne 2. června. Program je vzadu na stolku. Kdybyste chtěli pomoci s organizací, můžete se přihlásit.

Děkujeme za vaše dary pro ukrajinské rodiny.

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům z minulé neděle činila 7.107,- Kč.

Dnešní sbírka je určena na opravy. Sbírka příští neděle bude na charitu. Pán Bůh zaplať.

Marek Schneider, ředitel Centra pro rodinu a sociální péči velmi děkuje za vaši štědrost při celodiecézní sbírce na letos zahajující rekonstrukci nového domu ostravského Centra pro rodinu a sociální péči. V celé diecézi se podařilo vybrat přes 2 miliony korun. Pán Bůh zaplať.

Na svátost manželství se připravují Imrich Šarkezi a Pavlína Balážová.