Po celý květen zveme na májové pobožnosti. Začínají vždy 20 minut před mší svatou, v neděli pouze před ranní.

Mše svatá v polštině v neděli 14. května nebude.

V úterý 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

V úterý 16. května zveme seniory a muže na setkání na faře. Začínáme mší svatou v 17:00 hodin v kostele.

Ve čtvrtek 18. května je slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek. Mše svaté budou v našem kostele v 8:00 a 17:00 hodin.
Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

V sobotu 20. května je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Příští neděli 21. května bude v 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své díky a prosby můžete dávat do označené krabičky u bočního oltáře.

Přímluvná modlitba bude 25. května. Pokud máte zájem o modlitbu domluvte se prosím s otcem Dominikem.

Slavnost Seslání Ducha svatého oslavíme v neděli 28. května. V předvečer v sobotu 27. května bude v našem kostele od 19:00 hodin bdění a ve 23:00 mše svatá.

Do 15. května se můžete přihlásit na poutní zájezd na Turzovku, ještě je několik volných míst. Cena je 400,- Kč. Odjíždí se od kostela v Přívoze v 8 hodin, návrat v 17 hodin.

Děkujeme za vaše dary pro ukrajinské rodiny. Svůj dar ve formě trvanlivých potravin nebo drogerie můžete dát do označené krabice v kostele nebo přinést na faru ještě do středy 17. května. Pán Bůh zaplať.

Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Poslední květnovou neděli bude svatodušní sbírka na charitu.
Sbírka na opravy bude z toho důvodu přesunuta na 21. května.

Na svátost manželství se připravují: Stanislav Borák a Natálie Mizerová; Ivan Gábor a Barbora Horváthová; Imrich Šarkezi a Pavlína Balážová.

Po mši svaté můžete přispět svým krátkým svědectvím do filmu o naší farnosti, který bude promítán na Noc kostelů.