Dnes 16. dubna slavíme neděli Božího milosrdenství.
V 16:15 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Můžete napsat své díky a prosby.

Mše svaté ve všední dny jsou od Velikonoc slouženy v kostele.

V pondělí 17. dubna uplyne 180 let od narození Camillo Sitteho. Při té příležitosti bude na náměstí od 15:00 hodin program pro děti – pořádá Antikvariát a klub Fiducia. V 16:00 hodin zveme do kostela na mši svatou; hlavním celebrantem bude o. Jan Czudek, delegát ad omnia. Po přesunu do nedalekého sálu ostravské tělovýchovné unie bude program pokračovat přednáškou historiků umění Martina Strakoše a Romany Rosové. Akci podpoří svoji účastí zastupitelé města a další hosté. Plakátek je ve vývěsce a v Přívozníku, letáčky vzadu na stolku. Jste srdečně zváni!

Příští pondělí 24. dubna bude den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do rozpisu vzadu na stolku. Děkujeme.

V úterý 18. dubna zveme seniory na večerní mši svatou a následné velikonoční setkání na faře.

Další úterý 25. dubna bude po večerní mši svaté setkání na faře pro muže.

Přímluvná modlitba bude tento měsíc 27. dubna. Pokud máte zájem o modlitbu za vaše těžkosti a potřeby, domluvte se prosím s otcem Dominikem.

Poutní zájezd na Turzovku bude v sobotu 27. května. Přihlásit se můžete u otce Dominika do 15. května. Cena je 400,- Kč.
Pěší pouť z Přívozu do Čenstochové bude 24. - 29. července. Poslední den pouti v sobotu 29. července bude možnost se připojit k pěším poutníkům a účastnit se mše svaté v Čenstochové. Cena autobusu bude 600,- Kč. Přihlášení a informace u otce Dominika. Informace k pěší pouti u otce Franciszka.

Na svátost manželství se připravují David Herák a Denisa Horváthová.

Ve sbírce z minulé neděle na DMS fond – finanční prostředky, která každá farnost odvádí biskupství jste přispěli částkou 13.854,- Kč. Pán Bůh zaplať.