Drazí farníci a přátelé naší farnosti, u příležitosti Kristova vzkříšení
Vám přejeme radostné dny plné pokoje, dobra a naděje.

Přejeme, aby Vás svěžest velikonočního rána provázela mnoho a mnoho dní.

Přejeme, aby Vám slavnostní a rodinný stůl pomohl k radostné oslavě.

S darem modlitby otec Franciszek, otec Dominik společně s Honzou.