Dnes po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

Dnešní mše svatá v 8 hodin byla obětována za požehnání pro otce Franciszka u příležitosti jeho narozenin. Pamatujme prosím na něj ve svých modlitbách.

Mše svatá v polštině bude v tomto měsíci až 30. dubna.

Ve středu 5. dubna bude mimořádná možnost svátosti smíření v kapli na faře od 8 do 16:45.

Ve středu 5. dubna od 16:00 hodin bude pro děti na faře pascha – židovská velikonoční večeře. Můžete se přihlásit u Honzy do 2. dubna.
Dětská křížová cesta v tento den už nebude.

Na Zelený čtvrtek 6. dubna bude v katedrále v 9 hodin mše svatá s obnovou kněžských slibů a svěcením olejů.
Mše svatá na památku Večeře Páně s obřadem umývání nohou bude v našem kostele v 17:00 hodin.
Po skončení bude možnost adorace v Getsemanské zahradě.

První pátek v měsíci Velký pátek 7. dubna je dnem přísného postu.
Kostel bude po celý den od 8 hodin otevřen k modlitbě.
Jste zváni dopoledne v 10 hodin do kostela na modlitbu Křížové cesty a následnou modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství – první den novény.
Bohoslužba na památku umučení Páně bude v kostele v 17 hodin.

Na Bílou sobotu 8. dubna bude možnost po celý den od 8 hodin adorace u Božího hrobu. Prosím, zapiště se na službu k Božímu hrobu.
Druhý den novény Korunky k Božímu milosrsdenství bude v 15:00 hodin.
Vigílie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně začne v 19 hodin v kostele.
Na Bílou sobotu a také o neděli velikonoční můžete přinášet velikonoční pokrmy k požehnání.

V neděli a pondělí velikonoční budou mše svaté slouženy jako v neděli v 8, 10:30 a 17 hodin.
Novéna k Božímu milosrdenství bude vždy v 16:30.

V úterý 11. dubna bude na faře setkání pro muže. Jste srdečně zváni!

V pondělí 17. dubna uplyne 180 let od narození Camillo Sitteho. Při té příležitosti připravujeme slavností bohoslužbu a další program.

Sbírka z minulé neděle na opravy činila 10.756,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Trvanlivé potraviny pro chudé můžete přinášet až do Velkého pátku. Pán Bůh zaplať.

Na květinovou výzdobu Božího hrobu můžete přispět do označené pokladničky. Děkujeme.