V pondělí 27. března je Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.

Tento týden bude modlitba Křížové cesty s dětmi ve středu v 16:00 v kostele. V pátek s manžely v 16:10 v kapli na faře.

Příští neděli 2. dubna je Květná neděle. Mše svaté jako obvykle v 8:00, 10:30 a 17:00. Bude žehnání ratolestí.

V neděli 2. dubna v 8 hodin bude mše sv. za otce Franciszka u příležitosti jeho narozenin, pamatujme na něj ve svých modlitbách.

Při mši svaté v 10:30 budeme také přát k narozeninám našemu pastoračnímu asistentovi Honzovi.

V neděli 2. dubna bude ve 14 hodin ve farní kapli mše svatá v polštině.

Do označené pokladničky můžete přispět na květinovou výzdobu Božího hrobu.

Do koše můžete přinášet trvanlivé potraviny pro chudé. Sbírka bude probíhat až do Velkého pátku.

Ve středu 5. dubna bude mimořádná možnost svátosti smíření v kapli na faře od 8 do 16:45.

Ve středu 5. dubna od 16:00 hodin bude pro děti na faře pascha – židovská velikonoční večeře. Můžete se přihlásit.

Bohoslužby o Velikonočním třídenní budou v kostele ve čtvrtek a pátek v 17:00 hodin, v sobotu v 19:00 hodin.

V úterý 11. dubna bude na faře setkání pro muže. Jste srdečně zváni!

Sbírkou z minulé neděle jsme na Centrum pro rodinu a sociální péči přispěli částkou 11.873,- Kč. Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je určena na opravy.