V neděli 19. března ve 14:00 hodin bude ve farní kapli mše svatá v polštině.

V neděli 19. března v 16:15 bude v kostele pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své modlitby můžete dát do krabičky u oltáře Pražského Jezulátka.

Na pondělí 20. března je přenesena slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek. Mše svaté budou v 7:00 hodin v kapli na faře a v 17:00 hodin v kostele. Na večerní mši sv. bude zasvěcení pod ochranu sv. Josefa. Zveme především muže.

Tento týden budou mít páteční Křížovou cestu děti v 16:10 v kostele. Ve středu Křížová cesta nebude.

V sobotu 25. března slavíme slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá bude v 8:00 hodin ve farní kapli a v 17:00 hodin v kostele. Budeme se modlit za ženy, které čekají nebo chtějí mít dítě. Při mši svaté bude možné zahájit duchovní adopci. Letáčky jsou vzadu na stolku nebo zde ke stažení v sekci Modlitby.

Příští neděli 26. března bude změna času.
Příští neděli 26. března zazní při ranní mši sv. latinské ordinárium.

Příští pondělí 27. března je poslední pondělí v měsíci – Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat vzadu na stolku. Děkujeme.

Na svátost manželství se připravují Nina Alžběta Čonková a Jonathan Moskaľ; Sylva Šarišková a Petr Polhoš.

Dnešní sbírka je určena na Centrum pro rodinu a sociální péči. Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude sbírka na opravy.

Do označené pokladničky můžete přispět na květinovou výzdobu Božího hrobu.

Do koše můžete přinášet trvanlivé potraviny pro chudé. Sbírka bude probíhat až do Velkého pátku.