Dnes slavíme 2. neděli postní.
V neděli 5. března bude po ranní mši svaté setkání členů Živého růžence.
Odpoledne ve 14:00 hodin je mše svatá v polštině, tentokrát v kostele. Po mši svaté zveme na faru na zajímavý film Powołany, v polštině s českými titulky.

V neděli 5. března v 18:00 hodin je v třebovickém kostele večer chval.

V pátek 10. března bude adorační den farnosti. Od 9 hodin můžete přijít do farní kaple na modlitbu před Nejsvětější svátostí. Adorační den zakončíme v 18:30 společnou adorací, přímluvnou modlitbou a mší svatou za uzdravení, smíření a odpuštění.

Na modlitbu Křížové cesty můžete přijít v pátek v 16:10 do farní kaple. 10. března vedou Křížovou cestu ženy. Křížová cesta dětí ve středu tento týden z důvodu jarních prázdniny nebude.

Příští pondělí 13. března bude večer na faře setkání seniorů. Na programu bude bohoslužba slova a film o umučení Krista.

Poutní slavnost sv. Josefa ve Slezské Ostravě bude v sobotu 18. března. Mše svaté budou v 7:00 a 8:30 hodin.

V naší farnosti oslavíme sv. Josefa v pondělí 20. března. Mše svaté budou v 7:00 a 17:00 hodin. Na tu večerní zveme především muže. Bude zasvěcení pod ochranu sv. Josefa.

Pokud byste uvítali modlitbu za vás a vaše těžkosti, můžete se přihlásit u otce Dominika na přímluvnou modlitbu. Bude 23. března.

Připravujeme poutní zájezdy: v květnu do Medžugorje a v červenci do Fatimy. Bližší informace a přihlášení u otce Dominika.

Vyšlo březnové číslo časopisu Okno s podněty k prožívání postní doby. Uvnitř najdete i svědectví o tom, jak Bůh v dnešní době uzdravuje nemocné. Dočtete se také, jak vypadá pracovní den oborníka na Hukvaldech.

Mladí ve věku 15 - 20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který jim nabídne prostor pro poznávání a prohloubení své víry, možnost sdílet se a povzbudit se při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích a na stránkách akce: vystupnavrchol.cz.