Mše svatá v polštině bude v neděli 5. února ve 14 hodin ve farní kapli.

V pondělí 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek 9. února bude přímluvná modlitba. Přihlásit se můžete u otce Dominika.

V pátek 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.
V tento den bude adorační den farnosti, můžete po celý den přicházet do farní kaple na modlitbu. Večer v 17:00 hodin bude mše sv. a v 18:30 společná adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu 11. února na památku Panny Marie Lurdské bude v 10 hodin v kostele mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných. Před mší svatou bude možnost svátosti smíření. Plakátek je ve vývěsce.

Srdečně zveme všechny děti na Biblický karneval. Bude v sobotu 11. února od 15:00 hodin v tělocvičně Církevní základní školy Přemysla Pittra (za kostelem). Prosím přihlaste se do středy 8, února. Plakátek je ve vývěsce.

V úterý 14. února bude setkání seniorů. Jste srdečně zváni na společnou mši svatou v 17:00 hodin do farní kaple a následné setkání na faře. Plakátek je ve vývěsce.

Můžete se přihlašovat na setkání Školy Marie, které proběhne o víkendu 24.-26. února. Všichni jsou srdečně zváni. Plakátek je ve vývěsce.

Připravujeme poutě: v květnu do Medžugorje a v červenci do Fatimy. Bližší informace a přihlášení u otce Dominika.

Sbírka z minulé neděle 29. ledna na opravy činila 8.107,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Vyšlo únorové číslo diecézního časopisu OKNO, uvnitř se dočtete třeba o práci nemocničních kaplanů nebo o lektorech, kteří přicházejí do škol seznámit děti s křesťanským poselstvím. Připomínáme také první výročí od smrti biskupa Františka Václava Lobkowicze.