V pondělí 30. ledna je Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu na tento úmysl se můžete zapsat do tabulky vzadu na stolku. Děkujeme.

V úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.

Ve čtvrtek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svatá bude v kostele v 17:00 hodin. Přineste si prosím svíčky.

V pátek 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání na ochranu před krčními nemocemi.

Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek od 15:50 bude adorace a modlitba za kněze a nová kněžská povolání.
V sobotu růžencová modlitba Večeřadla od 15:15 hodin.

Mše svatá v polštině bude v neděli 5. února ve 14 hodin ve farní kapli.

Ve čtvrtek 9. února bude přímluvná modlitba. Přihlásit se můžete u otce Dominika.

Příští pátek 10. února bude adorační den farnosti a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Příští sobotu 11. února na památku Panny Marie Lurdské bude v 10 hodin v kostele mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných. Před mší svatou bude možnost svátosti smíření.

Karneval pro děti, tentokrát s biblickou tématikou a kostýmy připravujeme na sobotní odpoledne 11. února.

V úterý 14. února bude setkání seniorů. Jste srdečně zváni na společnou mši svatou v 17:00 hodin do farní kaple a následné setkání na faře. Plakátky k akcím jsou ve vývěsce.

O víkendu 24. - 26. února proběhne setkání Školy Marie. Plakátek a letáčky jsou k dispozici. Jste všichni srdečně zváni.

Pouť do Medžugorje bude od 7. do 14. května. Informace najdete ve vývěsce a vzadu na stolku.

Na červenec připravujeme pouť do Fatimy. Bližší informace k oběma poutím a přihlášení u otce Dominika.

Sbírkou z minulé neděle 22. ledna na Biblický apoštolát jsme přispěli 7.030,- Kč. Dnešní sbírka je určena na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.