Dnes 22. ledna slavíme Neděli Božího slova. Sbírka je určena na Biblický apoštolát. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Mše svatá v polštině bude v neděli 22. ledna ve 14 hodin ve farní kapli. Další bude za 14 dní.

V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Srdečně zveme všechny seniory na faru na mši svatou a následné setkání v úterý 24. ledna.

Od památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů do středy 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

Ve středu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Ve čtvrtek 26. ledna si připomínáme památku sv. Timoteje a Tita, biskupů.

V sobotu 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Příští neděli 29. ledna zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Sbírka neděle 29. ledna bude určena na opravy.

Příští pondělí 30. ledna bude Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu na tento úmysl se můžete zapsat do tabulky vzadu na stolku. Děkujeme.

Pokud byste uvítali modlitbu za vás, vaše těžkosti, nemoci, rozhodnutí, můžete se přihlásit u otce Dominika. V únoru bude přímluvná modlitba 9. února.

Karneval pro děti, tentokrát s biblickou tématikou a kostýmy připravujeme na sobotní odpoledne 11. února.

O víkendu 24. - 26. února proběhne setkání Školy Marie. Plakátek a letáčky jsou k dispozici. Jste všichni srdečně zváni.

Pouť do Medžugorje bude od 7. do 14. května. Informace najdete ve vývěsce a vzadu na stolku.

Na červenec připravujeme pouť do Fatimy. Bližší informace k oběma poutím a přihlášení u otce Dominika.