Při mši svaté v 10:30 o slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka nás svým slovem povzbudil o. Marek Jargus, farář z Ostravy-Radvanic. Svou promluvu začal otázkou, zda už přítomní byli na Jasné Hoře v Polsku, která je centrem Paulínů. Sám zmínil, že tam byl několikrát a že zde strávil požehnaný čas...