Dnes 15. ledna slavíme poutní slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů. Mši svatou v 10:30 s požehnáním dětem bude celebrovat o. Marek Jargus, farář z Radvanic.

V neděli 15. ledna v 16:15 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Do označené krabičky v kostele můžete napsat své díky a prosby.

Děkujeme za vaše dary do Tříkrálové sbírky; dětem i dospělým za pomoc s koledováním. Do tříkrálové pokladničky můžete přispět do 15. ledna.

V pondělí 16. ledna je svátek Panny Marie, královny poustevníků. Při mši svaté v 7:00 hodin bude obnova zasvěcení Panně Marii.

Ve středu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu. Pamatujte prosím na tento úmysl ve svých modlitbách.

V pátek 20. ledna si připomínáme památku bl. Eusebia, zakladatele řádu Paulínů.

V sobotu 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Příští neděle 22. ledna je Neděle Božího slova. Můžete si přinést Bibli na požehnání. Před každou mší svatou bude čtení z Písma svatého. Můžete se přihlásit. Sbírka této neděle bude určena na Biblický apoštolát.

Mše svatá v polštině bude v neděli 22. ledna ve 14:00 hodin ve farní kapli.

Příští úterý 24. ledna zveme všechny seniory na večerní mši svatou a setkání na faře. Plakátek je ve vývěsce.

Na přímluvné modlitbě za vaše těžkosti, rozhodnutí a nemoci se můžete domluvit s otcem Dominikem. Tento měsíc ještě bude 26. ledna.

Na červenec připravujeme pouť do Fatimy. Bližší informace získáte u otce Dominika.