Dnes slavíme svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.
V neděli 8. ledna ve 14:00 hodin bude v kapli mše svatá v polštině a po mši vánoční setkání.

Možnost přímluvné modlitby bude tento měsíc ve čtvrtky 12. a 26. ledna. Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.

V pátek 13. ledna bude adorační den farnosti. Možnost adorace ve farní kapli bude po celý den od 9 hodin. Mše svaté budou v kapli v 17:00 a pak v 18:30 adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Probíhá novéna před slavností sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů, kterou oslavíme příští neděli 15. ledna. Mši svatou v 10:30 bude celebrovat o. Marek Jargus, farář z Radvanic.

V neděli 15. ledna v 16:15 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Můžete napsat své díky a prosby.

Do 15. ledna můžete přispět do Tříkrálové sbírky. Po Přívoze také chodí skupinky tříkrálových koledníků. Dospělí i děti, kteří chtějí pomoci se mohou přihlásit u Honzy.

Na červenec se připravuje pouť do Fatimy. Bližší informace získáte u otce Dominika.