Dnes po mši sv. v 8:00 hodin je setkání členů živého růžence.

V pondělí 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Ve středu 3. ledna je památka Nejsvětějšího jména Ježíš.

V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Mše svaté budou slouženy v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Bude se žehnat voda, kadidlo, křída a zlaté předměty.

6. ledna začíná novéna před slavností sv. Pavla, prvního poustevníka.

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 15. ledna. Můžete přispět do pokladničky v kostele. Po Přívoze budou také chodit skupinky tříkrálových koledníků. Dospělí i děti, kteří chtějí pomoci se mohou přihlásit u Honzy.

V tomto týdnu je první čtvrtek, první pátek a první sobota měsíci. Večeřadlo v sobotu začne v 15:15 hodin v kapli.

V neděli 8. ledna je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.

Ve 14:00 hodin bude v kapli mše svatá v polštině a po mši vánoční setkání.

V úterý 31. prosince 2022, ve věku 95 let, ve vatikánském klášteře „Mater ecclesiae“ odešel k Pánu emeritní papež Benedikt XVI. Byl 265. nástupcem sv. Petra a od 19. dubna 2005 do 28. února 2013 zasedal na Svatém stolci. Odpočinutí věčné dej mu Pane...

Požehnaný týden přejí otec Franciszek a otec Dominik.