Dnes 25. prosince slavíme slavnost Narození Páně.

Srdečně zveme na vánoční koncert Michala Žáčka se scholou Mercedes - Band, v našem kostele v neděli 25. prosince v 18:00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svaté budou slouženy v kostele v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin.

V pondělí 26. prosince je Den modlitby za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu na vámi vybraný čas. Děkujeme.

V úterý 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Při mši svaté v 17:00 hodin v kapli na faře bude žehnání vína.

Ve středu 28. prosince je svátek Mláďátek, mučedníků.

V pátek 30. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši svaté v 17:00 hodin (zřejmě v kostele) bude žehnání rodinám a manželům.

V sobotu 31. prosince je poslední den občanského roku. Mše svaté budou v 17:00 hodin v kostele a ve 23:00 hodin ve farní kapli.

Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 15. ledna. Budete moci přispět do pokladničky v kostele. Po Přívoze budou také chodit skupinky tříkrálových koledníků. Dospělí i děti, kteří chtějí pomoci se mohou přihlásit u Honzy.

Slavnost Zjevení Páně oslavíme v pátek 6. ledna. Mše svaté budou slouženy v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Bude se žehnat voda, kadidlo, křída a zlaté předměty.

Bohoslužby jsou přes zimní období mimo neděle a ohlášené výjimky slouženy v kapli na faře.

Srdečně děkujeme za vánoční výzdobu kostela, přípravu stromků, úklid, vánoční přání, dárky, cukroví. Pán Bůh zaplať. Požehnané a radostné Vánoce!