Dnes 27. listopadu je první neděle adventní.

V pondělí 28. listopadu je Den modlitby a postu za farnost. Modlitební seznam je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.

Ve středu 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

V pátek 2. prosince je první pátek v měsíci.

V sobotu 3. prosince si připomínáme památku sv. Františka Xaverského, kněze. Je první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla v 15:15 ve farní kapli.

Setkání členů živého růžence bude příští neděli 4. prosince po ranní mši svaté.

V adventní době budou od pondělí do soboty v 7:00 hodin „rorátní“ mše svaté. Na sobotní roráty zveme hlavně děti.

Na každý den adventu jsou připraveny adventní úkoly pro dospělé i děti.

Je také možné udělat dobrý skutek tím, že do košíku vložíte trvanlivé potraviny pro chudé.

Každý z nás je zván k předávání duchovních darů, lze je napsat na papír a položit do prázdných jeslí.

Od 5. do 8. prosince bude v naší farnosti adventní duchovní obnova o tichu, kterou nás provede o. Karel Rechtenberg, farář z Ostravy-Třebovic. Promluvy budou na večerních mších svatých. Plakátek je ve vývěsce.

Ve čtvrtek 8. prosince slavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučený svátek. V naší farnosti je pouť. Mše svaté budou v tento den slouženy v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Při mších sv. bude zasvěcení Panně Marii a předání zázračné medailky. Ve 12:00 hodin bude v kostele Svatá hodina (modlitba růžence).

Mše svatá v polštině bude v nadcházejícím měsíci pouze 11. prosince. Začíná ve 14:00 hodin ve farní kapli.

Pro velký zájem bude přímluvná modlitba ještě ve čtvrtek 15. prosince. Můžete se přihlásit u otce Dominika.

Adventní duchovní obnova pro děti „Cesta do Betléma“ bude od 16. do 18. prosince v Pohoři. Plakátek je ve vývěsce.

Dnešní sbírka je určena na opravy. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.