1. Od pondělí do soboty jsou v kapli v 7:00 „rorátní“ mše. V sobotu zveme děti na roráty v 7:00.
  2. Na každý den jsou připraveny adventní úkoly pro dospělé i děti.
  3. Adventní rekolekce jsou od 5. do 8. prosince 2022 pro všechny (informace jsou na plakátu).
  4. V neděli 4.12. 2022 na mši svaté v 10:30 bude pro děti připraveno překvapení.
  5. Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie 8.12., mše svatá v tento den v 8.00 hodin; 12:00 - Svatá hodina (modlitba svatého růžence), v 17:00 slavnostní mše svatá, ukončení rekolekcí a zasvěcení Panně Marii při této mši svaté, budete moci převzít zázračnou medailku.
  6. Adventní rekolekce pro děti bude od 16. do18.12.2022 v Pohoři - "Cesta do Betléma". Více informací u Honzy.
  7. Svatá zpověď je k dispozici po celý advent. 22.12.2022 bude možné využít svátost smíření po celý den, každý má možnost využít Božího milosrdenství.
  8. Je také možné udělat dobrý skutek tím, že do košíku vložíte trvanlivé potraviny pro chudé.
  9. Každý z nás je také zván k předávání duchovních darů, lze je napsat na papír a umístit do prázdných jeslí.

Chceme vám poděkovat za vaši oddanost této hlubší adventní zkušenosti. Podporujeme každého z vás modlitbou a svěřujeme vás Marii.

O. František a O. Dominik