V neděli 13. listopadu se v našem kostele uskuteční koncert zhudebněných žalmů a písní hudební skupiny Oboroh. Koncert začíná v 15 hodin. Plakátek je ve vývěsce. Jste srdečně zváni.

Od 13. do 20. 11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. O víkendu 18. - 20. listopadu se uskuteční BISCUP - diecézní setkání mládeže s otcem biskupem v Opavě.

Ve čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Příští neděli 20. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního roku.
U nás v kostele bude v tento den ve 14:00 hodin mše svatá v polštině.
Před večerní mší svatou bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Můžete napsat své prosby a díky.

V ostravské katedrále je na slavnost Ježíše Krista Krále titulární slavnost. Pontifikální mši v 9:30 bude sloužit o. biskup Martin.

Po celý listopad zveme k modlitbě růžence za zemřelé.

Přes zimní období jsou mše svaté mimo neděle a ohlášené výjimky slouženy ve farní kapli.

Dnešní sbírka je určena na sdělovací prostředky.

Srdečně děkujeme skupině žen za pondělní úklid kostela. Pán Bůh zaplať.