V pátek 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

V neděli 30. října přejdeme na zimní čas.

Od pondělí 31. října budou mše svaté mimo neděle a ohlášené výjimky slouženy v kapli na faře.

Příští pondělí 31. října je Den modlitby a postu za farnost. Můžete si vybrat půlhodinu a zapsat se na modlitbu do seznamu vzadu na stolku. Forma modlitby a místo, kde se budete modlit je na vás. Děkujeme.

V pondělí 31. října v 16:30 bude Průvod svatých. Děti si vyberou světce a přestrojí se za něj. Menší děti mohou jít za anděly. Po představení svatých bude následovat mše svatá v kostele. Budeme vděčni za napečení dobrot pro následné pohoštění. Přihlásit děti k účasti na této akci můžete na faře nebo na farním webu.

Ve dnech 1. a 2. listopadu budou mše svaté slouženy v 8:00 a 17:00 hodin v kostele. V 16:15 oba dny bude modlitba růžence za zemřelé s průvodem po kostele.

Po celý listopad se budeme denně modlit růženec za zemřelé. Můžete napsat jména svých zemřelých blízkých, abychom je zahrnuli do společných modliteb. Letáčky jsou vzadu na stolku.

Plnomocné odpustky pro duše v očisti je možné získat už od 25. října – pokud z vážných důvodů nemůžete navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Zveme vás na přímluvnou modlitbu za vaše potřeby, nemoci, rozhodnutí... do farní kaple. Probíhá o večerech 10. a 24. listopadu; v prosinci přímluvná modlitba nebude. Přihlásit se můžete u otce Dominika.

Na svátost manželství se připravují Robert Chimaľ a Kateřina Turtáková.

Dnes je den modliteb za misie. Sbírka je určena na misie. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Sbírka příští neděle bude určena na opravy.