Dnes (16. října) slavíme slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.

V neděli 16. října v 16:15 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Do označené krabičky můžete vložit své díky a prosby.

Úterý 18. říjen 2022 je dnem, kdy se děti na celém světe sjednotí v modlitbě růžence za mír a jednotu. V naší farnosti se budou děti modlit u sester Misionářek Lásky od 15:30.

Nabízíme přímluvnou modlitbu za vaše těžkosti, nemoci, rozhodnutí... Bude o večerech 20. října a pak 10. a 24. listopadu; v prosinci přímluvná modlitba nebude. Přihlásit se můžete u otce Dominika.

V sobotu 22. října si připomínáme památku sv. Jana Pavla II., papeže.

Příští neděli 23. října je misijní neděle, den modliteb za misie. Sbírka této neděle je určena na podporu misijního díla.

Ve sbírce na Diecézní mzdový a solidární fond z minulé neděle jste přispěli částkou 9.880,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V pondělí 31. října v 16:30 bude Průvod svatých. Po představení svatých bude následovat mše svatá. Budeme vděčni za napečení dobrot pro následné pohoštění. Na tuto akci je potřeba, aby se děti převlékly za vybraného svatého nebo svatou. Přihlásit se můžete na faře.

V listopadu se budeme každý den modlit růženec za zemřelé. Můžete napsat jména svých zemřelých blízkých, abychom je zahrnuli do společných modliteb. Letáčky jsou vzadu na stolku.

Na svátost manželství se připravují Robert Chimaľ a Kateřina Turtáková.