Příští pátek 14. října bude adorační den farnosti. Možnost modlitby před Nejsvětější svátostí bude po celý den – od 9 hodin ve farní kapli, od 16 hodin pak v kostele. Mše svaté budou v 17:00 hodin a pak v 18:30 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění, která začíná adorací.

V sobotu 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

V neděli 16. října slavíme slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.
V neděli 16. října v 16:15 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Do krabičky můžete vložit své díky a prosby.

Měsíc říjen je měsíc Panny Marie růžencové. Zveme vás k modlitbě každý den v 16:15, kromě pondělí, kdy se modlíme ráno v 6:15.

Nabízíme přímluvnou modlitbu za vaše těžkosti, nemoci, rozhodnutí... Bude o večerech 20. října a pak 10. a 24. listopadu; v prosinci přímluvná modlitba nebude. Přihlaste se prosím u otce Dominika.

V pondělí 31. října bude Průvod svatých. Mše svatá bude v našem kostele v 17:00 hodin. Před ní bude představování svatých a možnost převlečení na faře. Po mši svaté jste zváni na malé pohoštění. Na tuto akci je potřeba, aby si děti převlékly za vybraného svatého nebo svatou. Přihlásit se můžete na faře.

V listopadu se budeme každý den modlit růženec za zemřelé.
Můžete napsat jména svých zemřelých blízkých, abychom je zahrnuli do společných modliteb. Letáčky jsou vzadu na stolku.

Dnešní sbírka je určena na Diecézní mzdový a solidární fond. Naše farnost má přispět částkou 56.800,- Kč, polovinu už máme zaplacenou. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Na svátost manželství se připravují František Pecha a Sabina Žigová.