Dnes 18. září je sbírka na církevní školy.
Odpoledne v 16:15 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku. Můžete napsat své díky a prosby.


V úterý 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.


Ve středu 21. září je památka sv. Matouše, apoštola a evengelisty.


V pátek 23. září je památka sv. Pia z Pitrelciny, kněze.


Příští neděli 25. září při mši svaté v 8:00 hodin budeme zpívat latinské ordinárium.


Příští pondělí 26. září bude Den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat na modlitební seznam vzadu na stolku. Děkujeme.


Ve středu 28. září od 10 do 18 hodin bude na náměstí Svatopluka Čecha tradiční Svatováclavský jarmark. Ve 14 hodin přijede „Svatý Václav“ a po přivítání navštíví tradičně náš kostel. Bohoslužby budou v tento den v 8:00 a 17:00 hodin.


Možnost přímluvné modlitby bude v tomto měsíci ve čtvrtek 29. září. Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.


V sobotu 1. října bude ve Frýdku Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. Program je na plakátku ve vývěsce.


V předvečer památky Panny Marie Růžencové ve čtvrtek 6. října bude výjimečné setkání živého růžence. Jeho členové se zavazují ke každodenní modlitbě jednoho desátku. Jste srdečně zváni na 6. října na večerní mši svatou, abyste rozšířili řady tohoto modlitebního společenství.


Ve dnech 7.-9. října proběhne podzimní setkání Školy Marie. Víkend bude časem přednášek, modlitby, možnosti svátosti smíření, společnenství. Jste srdečně zváni. Vzadu na stolku jsou také letáčky s informacemi.


Výuka náboženství probíhá na faře každou středu odpoledne. Povzbuzujeme rodiče i děti k účasti. Přihlášky jsou k dispozci vzadu na stolu nebo na internetu.


Sestry Misionářky Lásky uvítají dobrovolníky pro práci s dětmi na sobotní program od 9:00 do 11:00 hodin. Můžete se hlásit přímo u sester, případně na faře.


Na svátost manželství se připravují Andrea Gabčová a Tomáš Pajonk.